Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Właśnie" to znaczy: właściwie. To znaczy także: wedle jakiegoś porządku. I Źwierzyniec jest pod tym względem nowością w twórczości Reja. Składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych personifikowaną rozmową Prywata i Rzeczypospolitej: rozdział pierwszy obejmuje "sprawy i postępki pamięci godne onych królów i inych stanów sławnych", drugi: "stany i domy niektóre zacnego narodu polskiego", trzeci: przypadki osób i stanów świeckich i duchownych (przede wszystkim stanów, bo w odróżnieniu od rozdziału drugiego, gdzie wiersze poświęcone są osobom konkretnym, tu hasłem tytułowym jest nazwa urzędu, funkcji lub rzeczy, jak: król, wojewoda, kasztelan, papież, zamek, ratusz); w rozdziale czwartym opowiada autor: "Jako starych wieków przypadki
Właśnie" to znaczy: właściwie. To znaczy także: wedle jakiegoś porządku. I Źwierzyniec jest pod tym względem nowością w twórczości Reja. Składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych personifikowaną rozmową Prywata i Rzeczypospolitej: rozdział pierwszy obejmuje "sprawy i postępki pamięci godne onych królów i inych stanów sławnych", drugi: "stany i domy niektóre zacnego narodu polskiego", trzeci: przypadki osób i stanów świeckich i duchownych (przede wszystkim stanów, bo w odróżnieniu od rozdziału drugiego, gdzie wiersze poświęcone są osobom konkretnym, tu hasłem tytułowym jest nazwa urzędu, funkcji lub rzeczy, jak: król, wojewoda, kasztelan, papież, zamek, ratusz); w rozdziale czwartym opowiada autor: "Jako starych wieków przypadki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego