Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
Charakteryzują je trzy następujące fazy: - otwarcie kontaktu, - rozwój kontaktu z potencjalnym odbiorcą połączony z prezentacją oferty oraz redukcją wątpliwości adresata, - zamknięcie kontaktu połączone ze sprzedażą lub prowadzące do następnych interakcji.
Proces akwizycji wiąże się z koncentracją działań na określonym terytorium, określonej grupie towarów, usług lub koncepcji, albo też specyficznych celach zadaniowych. Niektórzy autorzy do formy akwizycji zaliczają także sprzedaż opartą na komunikacji telefonicznej. Promocja uzupełniająca nie jest w literaturze związanej z teorią marketingu definiowana w sposób jednoznaczny. Określa się tym mianem wszelkie nie zrutynizowane działania promocyjne nie dające się zaklasyfikować jako formy reklamy, akwizycji lub public relations. Z reguły dotyczą wystaw
Charakteryzują je trzy następujące fazy: - otwarcie kontaktu, - rozwój kontaktu z potencjalnym odbiorcą połączony z prezentacją oferty oraz redukcją wątpliwości adresata, - zamknięcie kontaktu połączone ze sprzedażą lub prowadzące do następnych interakcji. <br>Proces akwizycji wiąże się z koncentracją działań na określonym terytorium, określonej grupie towarów, usług lub koncepcji, albo też specyficznych celach zadaniowych. Niektórzy autorzy do formy akwizycji zaliczają także sprzedaż opartą na komunikacji telefonicznej. Promocja uzupełniająca nie jest w literaturze związanej z teorią marketingu definiowana w sposób jednoznaczny. Określa się tym mianem wszelkie nie zrutynizowane działania promocyjne nie dające się zaklasyfikować jako formy reklamy, akwizycji lub public relations. Z reguły dotyczą wystaw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego