Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
przez Komisję. Dotyczy to również szeregu prac wykonywanych pod auspicjami Komisji i przez nią wydawanych.
Nie doprowadzono do opracowania mapy świata w skali 1 : 1 000 000. Wynikało to jednak z przyczyn obiektywnych. W wielu regionach zbyt skomplikowany okazał się układ przestrzenny form użytkowania by można go przedstawić w sposób zadowalający, w proponowanej skali. Powszechne było ponadto dążenie do wykonywania map w większych skalach, bardziej przydatnych, zwłaszcza w mniejszych krajach, dla potrzeb praktycznych, głównie planistycznych. Decydujący wreszcie, okazał się brak postępów w pracy nad Międzynarodową Mapą Świata, którą planowano użyć jako mapę podkładową. Od momentu gdy zdjęcie światowe okazało się nierealne
przez Komisję. Dotyczy to również szeregu prac wykonywanych pod auspicjami Komisji i przez nią wydawanych. &lt;page nr=849&gt;<br>Nie doprowadzono do opracowania mapy świata w skali 1 : 1 000 000. Wynikało to jednak z przyczyn obiektywnych. W wielu regionach zbyt skomplikowany okazał się układ przestrzenny form użytkowania by można go przedstawić w sposób zadowalający, w proponowanej skali. Powszechne było ponadto dążenie do wykonywania map w większych skalach, bardziej przydatnych, zwłaszcza w mniejszych krajach, dla potrzeb praktycznych, głównie planistycznych. Decydujący wreszcie, okazał się brak postępów w pracy nad Międzynarodową Mapą Świata, którą planowano użyć jako mapę podkładową. Od momentu gdy zdjęcie światowe okazało się nierealne
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego