Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 39
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
oraz styczniu i marcu br.). Co zdołała zrobić i przemyśleć podkomisja? Zredagowano dwuzdaniową definicję mniejszości, która weszła do deklaracji poświęconej interpretacji konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości (ratyfikowanej przez Polskę w br.). To w istocie ogrom dokonań.

O projekcie wypowiadał się też rząd i eksperci prawni. "Rada Ministrów z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę poselską w postaci projektu ustawy o mniejszościach, podzielając pogląd o zasadności i celowości wprowadzenia w życie regulacji w przedmiotowym zakresie" (luty 1999 r.). Prof. Anna Michalska, ekspert rzecznika praw obywatelskich: "Projekt oczekiwany był od dawna przez osoby należące do mniejszości narodowych. Uchwalenie ustawy będzie ważnym krokiem w kierunku
oraz styczniu i marcu br.). Co zdołała zrobić i przemyśleć podkomisja? Zredagowano dwuzdaniową definicję mniejszości, która weszła do deklaracji poświęconej interpretacji konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości (ratyfikowanej przez Polskę w br.). To w istocie ogrom dokonań.<br><br>O projekcie wypowiadał się też rząd i eksperci prawni. "Rada Ministrów z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę poselską w postaci projektu ustawy o mniejszościach, podzielając pogląd o zasadności i celowości wprowadzenia w życie regulacji w przedmiotowym zakresie" (luty 1999 r.). Prof. Anna Michalska, ekspert rzecznika praw obywatelskich: "Projekt oczekiwany był od dawna przez osoby należące do mniejszości narodowych. Uchwalenie ustawy będzie ważnym krokiem w kierunku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego