Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
był zegar słoneczny wykonany przez Erazma Habermela (XVI w.), stanowiący niegdyś własność Jana Józefa Przypkowskiego, profesora matematyki i astronomii na Uniwersytecie Krakowskim (+1758). Pokazano też piękny, bogato zdobiony model wskazówki zegara słonecznego z przełomu XVI-XVII wieku.
Bardzo licznie reprezentowane zegary typu norymberskiego, augsburskiego, paryskiego, typu Dieppe, stanowiły zestaw mogący zadowolić zarówno historyka nauki, jak i historyka rzemiosła artystycznego.
Ozdobą zegarów nieprzenośnych były niewątpliwie: zegar duński pochodzący ze zbioru kalwińskiego w Wodzisławiu, z 1637 r. i zegar słoneczny z 1770 r. wyposażony dodatkowo w zegary wykorzystujące światło księżyca.
Nie pominięto wreszcie współcześnie powstałych zegarów słonecznych, wśród których przypomniano realizację nieżyjącego już
był zegar słoneczny wykonany przez Erazma Habermela (XVI w.), stanowiący niegdyś własność Jana Józefa Przypkowskiego, profesora matematyki i astronomii na Uniwersytecie Krakowskim (+1758). Pokazano też piękny, bogato zdobiony model wskazówki zegara słonecznego z przełomu XVI-XVII wieku.<br> Bardzo licznie reprezentowane zegary typu norymberskiego, augsburskiego, paryskiego, typu Dieppe, stanowiły zestaw mogący zadowolić zarówno historyka nauki, jak i historyka rzemiosła artystycznego.<br> Ozdobą zegarów nieprzenośnych były niewątpliwie: zegar duński pochodzący ze zbioru kalwińskiego w Wodzisławiu, z 1637 r. i zegar słoneczny z 1770 r. wyposażony dodatkowo w zegary wykorzystujące światło księżyca.<br> Nie pominięto wreszcie współcześnie powstałych zegarów słonecznych, wśród których przypomniano realizację nieżyjącego już
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego