Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
kończy etap planowania działań bojowych. Po przeprowadzeniu rekonesansów i sprecyzowaniu decyzji dowódca wydaje ustnie rozkaz bojowy. Rozkaz ten zapisuje starszy oficer operacyjny w dzienniku działań bojowych.


Mjr dr ANDRZEJ BUJAK

TEREN W DZIAŁANIACH OBRONNYCH

Teren - to wielka i jedyna księga wojny, ten kto nie potrafi w niej czytać, musi się zadowolić stopniem szeregowego, a nie pretendować do szlifów generalskich. Gen. Loyd

Każdy dowódca i sztab musi szczegółowo ocenić teren pod kątem jego przydatności do prowadzenia określonych działań bojowych. Pozwoli to wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące ugrupowania wojsk, rozmieszczenia stanowisk ogniowych i odwodów, a także pomoże ustalić rejony skupienia głównego wysiłku oraz sposób
kończy etap planowania działań bojowych. Po przeprowadzeniu rekonesansów i sprecyzowaniu decyzji dowódca wydaje ustnie rozkaz bojowy. Rozkaz ten zapisuje starszy oficer operacyjny w dzienniku działań bojowych.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br>&lt;au&gt;Mjr dr ANDRZEJ BUJAK&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;TEREN W DZIAŁANIACH OBRONNYCH&lt;/&gt;<br><br>&lt;q&gt;Teren - to wielka i jedyna księga wojny, ten kto nie potrafi w niej czytać, musi się zadowolić stopniem szeregowego, a nie pretendować do szlifów generalskich.&lt;/&gt; Gen. Loyd<br><br>Każdy dowódca i sztab musi szczegółowo ocenić teren pod kątem jego przydatności do prowadzenia określonych działań bojowych. Pozwoli to wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące ugrupowania wojsk, rozmieszczenia stanowisk ogniowych i odwodów, a także pomoże ustalić rejony skupienia głównego wysiłku oraz sposób
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego