Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
proponowanego przez A. Etzioniego (1993). Analogiczną dwuznacznością obciążona jest koncepcja pomocniczości, szczególnie ulubiona przez Komisję Europejską. Decyzja, którą można podjąć na niższym szczeblu nie powinna przechodzić na wyższy szczebel. Powstaje jednak pytanie, kto ma podjąć decyzję, że dany szczebel jest już właściwy.
Wobec olbrzymiej złożoności dzisiejszego świata, nie wystarczy się zadowolić zwykłym zestawieniem różnych strategii lokalnych. Związki między różnymi sferami rozwoju, od lokalnych, przez regionalne i krajowe do międzynarodowych, stanowią poważne pole do działań politycznych. Występująca obecnie przewaga szczebla centralnego i wyraźna niemożność dostosowania strategii powstających na tym szczeblu do warunków lokalnych powoduje konieczność wspierania inicjatyw oddolnych. Takie inicjatywy muszą jednak
proponowanego przez A. Etzioniego (1993). Analogiczną dwuznacznością obciążona jest koncepcja pomocniczości, szczególnie ulubiona przez Komisję Europejską. Decyzja, którą można podjąć na niższym szczeblu nie powinna przechodzić na wyższy szczebel. Powstaje jednak pytanie, kto ma podjąć decyzję, że dany szczebel jest już właściwy. <br>Wobec olbrzymiej złożoności dzisiejszego świata, nie wystarczy się zadowolić zwykłym zestawieniem różnych strategii lokalnych. Związki między różnymi sferami rozwoju, od lokalnych, przez regionalne i krajowe do międzynarodowych, stanowią poważne pole do działań politycznych. Występująca obecnie przewaga szczebla centralnego i wyraźna niemożność dostosowania strategii powstających na tym szczeblu do warunków lokalnych powoduje konieczność wspierania inicjatyw oddolnych. Takie inicjatywy muszą jednak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego