Typ tekstu: Audycja radiowa
Tytuł: Rozmowa o szkole i nauczycielach, o młodzieży, o turystyce
Rok powstania: 1998
sztuczny podział, który państwo stworzyliście w tej audycji, pomiędzy nauczycielami szkół państwowych i nauczycielami szkół społecznych…
-To jest sztuczny podział, tak?
- Sztuczny, jest fałszywy, niesprawiedliwy.
- Dlaczego? Dlaczego?
- Nie mam zamiaru pracować w szkole społecznej, nikt by mnie do tego nie namówił, ponieważ jest mi dobrze w mojej szkole, jestem zadowolona, czuję satysfakcję, ponieważ satysfakcja to nie tylko pieniądze…
- No!
- …i absolutnie…
- Ja się bardzo cieszę, pani
- Nie wiem skąd się wziął ten pogląd, że szkoła społeczna musi z góry gromadzić u siebie nauczycieli, którzy są dobrzy, którzy czują satysfakcję, którzy kochają dzieci, w mojej szkole istnieją nauczyciele
sztuczny podział, który państwo stworzyliście w tej audycji, pomiędzy nauczycielami szkół państwowych i nauczycielami szkół społecznych&#133;&lt;/&gt; <br>&lt;who3&gt; -To jest sztuczny podział, tak?&lt;/&gt;<br>&lt;who6&gt; - Sztuczny, jest fałszywy, niesprawiedliwy.&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt; - Dlaczego? Dlaczego?&lt;/&gt;<br>&lt;who6&gt; - Nie mam zamiaru pracować w szkole społecznej, nikt by mnie do tego nie namówił, ponieważ jest mi dobrze w mojej szkole, jestem zadowolona, czuję satysfakcję, ponieważ satysfakcja to nie tylko pieniądze&#133;&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt; - No!&lt;/&gt;<br>&lt;who6&gt; - &#133;i absolutnie&#133;&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt; - Ja się bardzo cieszę, pani &lt;gap&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who6&gt; - Nie wiem skąd się wziął ten pogląd, że szkoła społeczna musi z góry gromadzić u siebie nauczycieli, którzy są dobrzy, którzy czują satysfakcję, którzy kochają dzieci, w mojej szkole istnieją nauczyciele
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego