Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1995
konta nie przekracza 1/100 kwoty czeku gotówkowego realizowanego bez potwierdzenia salda w oddziałach PKO nie prowadzących konta w roku ustania obrotów na koncie lub z innych ważnych powodów.
§ 42
Oddział PKO prowadzący konto zawiadamia pisemnie posiadacza konta o zamiarze zamknięcia konta wskazując powód oraz prosi go o podanie sposobu zadysponowania saldem.
§ 43
Przy zamknięciu konta posiadacz obowiązany jest zwrócić oddziałowi PKO prowadzącemu konto nie wykorzystane blankiety czekowe. Jeżeli nie może ich zwrócić powinien złożyć w oddziale PKO wyjaśnienie uzasadniające fakt nie zwrócenia blankietów oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje spowodowane ich niezwróceniem.

INNE POSTANOWIENIA
§ 44
1. Oddział PKO prowadzący konto
konta nie przekracza 1/100 kwoty czeku gotówkowego realizowanego bez potwierdzenia salda w oddziałach PKO nie prowadzących konta w roku ustania obrotów na koncie lub z innych ważnych powodów.<br>§ 42<br>Oddział PKO prowadzący konto zawiadamia pisemnie posiadacza konta o zamiarze zamknięcia konta wskazując powód oraz prosi go o podanie sposobu zadysponowania saldem. <br>§ 43<br>Przy zamknięciu konta posiadacz obowiązany jest zwrócić oddziałowi PKO prowadzącemu konto nie wykorzystane blankiety czekowe. Jeżeli nie może ich zwrócić powinien złożyć w oddziale PKO wyjaśnienie uzasadniające fakt nie zwrócenia blankietów oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje spowodowane ich niezwróceniem.<br><br>&lt;tit&gt;INNE POSTANOWIENIA&lt;/&gt;<br>§ 44<br>1. Oddział PKO prowadzący konto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego