Typ tekstu: Książka
Autor: Bilica Jerzy
Tytuł: Telefony z Eufonii. Felietony wygłaszane 1991-1992 w Programie II Polskiego Radia
Rok wydania: 1995
Lata powstania: 1991-1992
Jeśli dodać, że oba kraje mniej więcej odpowiadają sobie pod względem liczby ludności (i także pod wieloma innymi względami), uzyskalibyśmy imponujący remis: czterdzieści bez mała milionów do czterdziestu bez mała milionów.
Nic z tego. Z satysfakcją stwierdzam, że w tych kręgach eufońskich, w których się obracam, znajomość mojego kraju jest zadziwiająco dobra. Inteligencja eufońska ma znakomite rozeznanie w nowinkach kultury polskiej, zaś jej wiedza o osiągnięciach polskiej muzykologii jest wprost zaskakująca.
Wynika to częściowo ze społeczno-politycznego położenia, w jakim się znalazła Eufonia. Jak wiadomo, od kilku lat przestała obowiązywać tu dodekafonia, przynajmniej oficjalnie. Wśród Eufończyków są jednak nadal byli dodekafoniści
Jeśli dodać, że oba kraje mniej więcej odpowiadają sobie pod względem liczby ludności (i także pod wieloma innymi względami), uzyskalibyśmy imponujący remis: czterdzieści bez mała milionów do czterdziestu bez mała milionów.<br>Nic z tego. Z satysfakcją stwierdzam, że w tych kręgach eufońskich, w których się obracam, znajomość mojego kraju jest zadziwiająco dobra. Inteligencja eufońska ma znakomite rozeznanie w nowinkach kultury polskiej, zaś jej wiedza o osiągnięciach polskiej muzykologii jest wprost zaskakująca.<br>Wynika to częściowo ze społeczno-politycznego położenia, w jakim się znalazła Eufonia. Jak wiadomo, od kilku lat przestała obowiązywać tu dodekafonia, przynajmniej oficjalnie. Wśród Eufończyków są jednak nadal byli dodekafoniści
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego