Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
ograniczania konsumpcji. W obu przypadkach to nie koszt, ale inne czynniki mogą wpływać na decyzje konsumentów, a więc kształtować popyt.
Celem niniejszego opracowania jest - w skromnym zakresie - wypełnienie luki w empirycznych analizach czarnego rynku napojów alkoholowych w Polsce. Ma ono przede wszystkim na celu charakterystykę tych konsumentów, którzy w ogóle zaopatrują się w alkohol poza legalną siecią dystrybucji. Podstawowe pytanie, na które próbuję znaleźć odpowiedź brzmi następująco: jakie czynniki kształtują popyt na napoje alkoholowe pochodzące z nielegalnych źródeł.
Analiza opiera się na danych z badania ankietowego Substancje psychoaktywne - postawy i zachowania przeprowadzonego w 2002 roku na próbie reprezentatywnej przez Pracownię Badań
ograniczania konsumpcji. W obu przypadkach to nie koszt, ale inne czynniki mogą wpływać na decyzje konsumentów, a więc kształtować popyt. <br>Celem niniejszego opracowania jest - w skromnym zakresie - wypełnienie luki w empirycznych analizach czarnego rynku napojów alkoholowych w Polsce. Ma ono przede wszystkim na celu charakterystykę tych konsumentów, którzy w ogóle zaopatrują się w alkohol poza legalną siecią dystrybucji. Podstawowe pytanie, na które próbuję znaleźć odpowiedź brzmi następująco: jakie czynniki kształtują popyt na napoje alkoholowe pochodzące z nielegalnych źródeł. <br>Analiza opiera się na danych z badania ankietowego Substancje psychoaktywne - postawy i zachowania przeprowadzonego w 2002 roku na próbie reprezentatywnej przez Pracownię Badań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego