Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
zamieszkania - klientami nielegalnych dystrybutorów najczęściej są mieszkańcy miast średniej wielkości, a najrzadziej mieszkańcy wsi. Także osoby wychowane na wsi rzadziej dokonują nielegalnych zakupów. Jeżeli idzie o status zawodowy - to nielegalny alkohol najchętniej nabywają bezrobotni, a najrzadziej osoby zajmujące się domem i emeryci. Osoby wierzące i praktykujące zdecydowanie rzadziej niż pozostali zaopatrują się na czarnym rynku.
Istotne statystycznie są relacje między zakupami nielegalnego alkoholu w ciągu roku poprzedzającego badanie a płcią, wiekiem badanych, wykształceniem, statusem zawodowym, wielkością miejscowości zamieszkania, oraz intensywnością praktyk religijnych. Nie występuje natomiast - wbrew oczekiwaniom - istotny statystycznie związek między poziomem dochodów na głowę w rodzinie i liczbą osób w
zamieszkania - klientami nielegalnych dystrybutorów najczęściej są mieszkańcy miast średniej wielkości, a najrzadziej mieszkańcy wsi. Także osoby wychowane na wsi rzadziej dokonują nielegalnych zakupów. Jeżeli idzie o status zawodowy - to nielegalny alkohol najchętniej nabywają bezrobotni, a najrzadziej osoby zajmujące się domem i emeryci. Osoby wierzące i praktykujące zdecydowanie rzadziej niż pozostali zaopatrują się na czarnym rynku. <br>Istotne statystycznie są relacje między zakupami nielegalnego alkoholu w ciągu roku poprzedzającego badanie a płcią, wiekiem badanych, wykształceniem, statusem zawodowym, wielkością miejscowości zamieszkania, oraz intensywnością praktyk religijnych. Nie występuje natomiast - wbrew oczekiwaniom - istotny statystycznie związek między poziomem dochodów na głowę w rodzinie i liczbą osób w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego