Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
z pętlą pierwszą oraz z pętlą przebiegającą w następującym układzie:

Przedstawione pętle ilustrują relacje, jakie z jednej strony zachodzą pomiędzy systemem zarządzającym i zarządzanym, a z drugiej - pomiędzy organizacją a jej bliższym otoczeniem podmiotowym. Dla istnienia organizacji szczególnie istotne są zasilenia zewnętrzne, pochodzące z organizacji zasilających i współpracujących. Podmioty te zaopatrują organizację w odpowiedniej jakości i ilości - czynniki materialne, energetyczne, ekonomiczne oraz informacyjne (np. surowce, materiały, energia elektryczna, środki pieniężne, informacje o potrzebach). Wiele przesłanek wskazuje na to, że zasilenia WE reprezentują nadrzędny cel organizacji, który w syntetycznym ujęciu ekonomicznym może być wyrażany kategoriami przychodu, zysku i wartości organizacji. Poprzez realizację
z pętlą pierwszą oraz z pętlą przebiegającą w następującym układzie:<br>&lt;gap&gt;<br>Przedstawione pętle ilustrują relacje, jakie z jednej strony zachodzą pomiędzy systemem zarządzającym i zarządzanym, a z drugiej - pomiędzy organizacją a jej bliższym otoczeniem podmiotowym. Dla istnienia organizacji szczególnie istotne są zasilenia zewnętrzne, pochodzące z organizacji zasilających i współpracujących. Podmioty te zaopatrują organizację w odpowiedniej jakości i ilości - czynniki materialne, energetyczne, ekonomiczne oraz informacyjne (np. surowce, materiały, energia elektryczna, środki pieniężne, informacje o potrzebach). Wiele przesłanek wskazuje na to, że zasilenia WE reprezentują nadrzędny cel organizacji, który w syntetycznym ujęciu ekonomicznym może być wyrażany kategoriami przychodu, zysku i wartości organizacji. Poprzez realizację
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego