Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 33
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
widywać ukochanych dzieci, będzie raczej szukał wsparcia w gabinecie renomowanego psychoterapeuty (płacąc za godzinę od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych, czyli tyle, za ile ów rolnik żywiłby rodzinę przez tydzień).
Nie ma prostego związku wynikania pomiędzy kumulacją napięć psychicznych pod ciśnieniem przemian a wzrostem zachorowań na choroby psychiczne. Na schizofrenię zapada ok. 1 proc. ludzi na całym świecie i ta proporcja nie zmienia się zasadniczo ani w czasie, ani w przestrzeni. Nieco inaczej jest z depresją, której przypisuje się tendencję rosnącą - zaburzenia depresyjne przeżywa ponad 30 proc. ludzi (przeciętnie na jednego chorego mężczyznę przypadają trzy kobiety).
Diagnoza zagrożeń dla zdrowia psychicznego
widywać ukochanych dzieci, będzie raczej szukał wsparcia w gabinecie renomowanego psychoterapeuty (płacąc za godzinę od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych, czyli tyle, za ile ów rolnik żywiłby rodzinę przez tydzień).<br>Nie ma prostego związku wynikania pomiędzy kumulacją napięć psychicznych pod ciśnieniem przemian a wzrostem zachorowań na choroby psychiczne. Na schizofrenię zapada ok. 1 proc. ludzi na całym świecie i ta proporcja nie zmienia się zasadniczo ani w czasie, ani w przestrzeni. Nieco inaczej jest z depresją, której przypisuje się tendencję rosnącą - zaburzenia depresyjne przeżywa ponad 30 proc. ludzi (przeciętnie na jednego chorego mężczyznę przypadają trzy kobiety).<br>Diagnoza zagrożeń dla zdrowia psychicznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego