Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
konsensie społecznym i kontrolowanego przez przedstawicielstwo społeczne. Wielka w tym była rola różnorodnych wpływów polskich, choć sami Polacy nie zdobyli sobie w Rosji sympatii. Dawniej rozciągano na nich niechęć, jaką prawosławni żywili do wszystkich łacinników. Niechęć ta wzrosła po unii brzeskiej 1596 r., kiedy to prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej zaczęto siłą zapędzać do katolickiej "owczarni". Ale prawdziwą nienawiść do Polaków wywołała dopiero działalność szlachty polskiej towarzyszącej Samozwańcowi i Mniszchom, przybyłej otwarcie w celu grabieży, a potem systematyczne rabowanie i niszczenie przez oddziały polskie Moskwy i okolic, czemu towarzyszyły gwałty, mordy i bezprawie (szczególnie zasłynęli tu dzielni lisowczycy).

Na szczęście inteligentni obserwatorzy rosyjscy
konsensie społecznym i kontrolowanego przez przedstawicielstwo społeczne. Wielka w tym była rola różnorodnych wpływów polskich, choć sami Polacy nie zdobyli sobie w Rosji sympatii. Dawniej rozciągano na nich niechęć, jaką prawosławni żywili do wszystkich łacinników. Niechęć ta wzrosła po unii brzeskiej 1596 r., kiedy to prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej zaczęto siłą zapędzać do katolickiej "owczarni". Ale prawdziwą nienawiść do Polaków wywołała dopiero działalność szlachty polskiej towarzyszącej Samozwańcowi i Mniszchom, przybyłej otwarcie w celu grabieży, a potem systematyczne rabowanie i niszczenie przez oddziały polskie Moskwy i okolic, czemu towarzyszyły gwałty, mordy i bezprawie (szczególnie zasłynęli tu dzielni lisowczycy).<br><br>Na szczęście inteligentni obserwatorzy rosyjscy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego