Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
fizykę od matematyki, w której spójność teorii jest warunkiem wystarczającym do jej zaakceptowania).
Dla uproszczenia omówimy przypadek pojedynczej cząstki (uogólnienie na przypadek
wielu oddziałujących ze sobą cząstek nie przedstawia żadnych trudności). Spośród
wielu sformułowań zasady wariacyjnej w mechanice klasycznej, jedna zasada, po bezpośrednim uogólnieniu, jest najczęściej stosowana w teorii pola - zasada minimum działania Hamiltona. Zasada ta w mechanice klasycznej stwierdza, że:
Spośród wszystkich trajektorii x(t) łączących punkt początkowy (t1, x1) i punkt końcowy (t2, x2), cząstka porusza się po takiej trajektorii, dla której działanie S określone wzorem

Funkcja L(x,x), która występuje w wyrażeniu podcałkowym, nosi nazwę lagranżjanu.
Jest
fizykę od matematyki, w której spójność teorii jest warunkiem wystarczającym do jej zaakceptowania). <br>Dla uproszczenia omówimy przypadek pojedynczej cząstki (uogólnienie na przypadek <br>wielu oddziałujących ze sobą cząstek nie przedstawia żadnych trudności). Spośród <br>wielu sformułowań zasady wariacyjnej w mechanice klasycznej, jedna zasada, po bezpośrednim uogólnieniu, jest najczęściej stosowana w teorii pola - zasada minimum działania Hamiltona. Zasada ta w mechanice klasycznej stwierdza, że: <br>Spośród wszystkich trajektorii x(t) łączących punkt początkowy (t1, x1) i punkt końcowy (t2, x2), cząstka porusza się po takiej trajektorii, dla której działanie S określone wzorem <br>&lt;gap&gt;<br>Funkcja L(x,x), która występuje w wyrażeniu podcałkowym, nosi nazwę lagranżjanu. <br>Jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego