Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 8.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2002
co miesiąc

Każdy wynajmujący zobowiązany jest do 20 dnia miesiąca składać w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-5 deklarację o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Również do tego samego dnia musi wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc. Dochody uzyskane z najmu domu lub mieszkania podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw, nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.). Za przychód z najmu uważa się otrzymane przez wynajmującego z tego tytułu w danym roku kalendarzowym pieniądze lub świadczenia w naturze (przykładowo lekcje
co miesiąc&lt;/&gt;<br><br>Każdy wynajmujący zobowiązany jest do 20 dnia miesiąca składać w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-5 deklarację o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Również do tego samego dnia musi wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc. Dochody uzyskane z najmu domu lub mieszkania podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw, nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.). Za przychód z najmu uważa się otrzymane przez wynajmującego z tego tytułu w danym roku kalendarzowym pieniądze lub świadczenia w naturze (przykładowo lekcje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego