Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
udział w koszcie jednostkowym nie ulega zmianom zależnym od wahań wielkości produkcji, a ich suma ogólna rośnie proporcjonalnie do wzrostu tych wielkości.
Zużycie energii oraz koszty konserwacji maszyn i urządzeń technicznych trzeba rozpatrywać w związku z intensywnością pracy tych środków produkcji. Ogólna suma tych kosztów - jak uczy doświadczenie - pozostaje w zasadzie niezmienna przy minimum i optimum technicznym ich wydajności, wzrasta natomiast przy zbliżaniu się do technicznego maksimum ich biegu. Stopień wzrostu kosztów jest oczywiście różny dla poszczególnych maszyn oraz urządzeń i zależy od wielu czynników.
Zmiany ogólne wysokości kosztów pracy maszyn i urządzeń oraz zmiany rozmiarów produkcji powodują wahania udziału tych
udział w koszcie jednostkowym nie ulega zmianom zależnym od wahań wielkości produkcji, a ich suma ogólna rośnie proporcjonalnie do wzrostu tych wielkości.<br>Zużycie energii oraz koszty konserwacji maszyn i urządzeń technicznych trzeba rozpatrywać w związku z intensywnością pracy tych środków produkcji. Ogólna suma tych kosztów - jak uczy doświadczenie - pozostaje w zasadzie niezmienna przy minimum i optimum technicznym ich wydajności, wzrasta natomiast przy zbliżaniu się do technicznego maksimum ich biegu. Stopień wzrostu kosztów jest oczywiście różny dla poszczególnych maszyn oraz urządzeń i zależy od wielu czynników.<br>Zmiany ogólne wysokości kosztów pracy maszyn i urządzeń oraz zmiany rozmiarów produkcji powodują wahania udziału tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego