Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
rodzaju aliansów strategicznych; są to współdziałania, które nie zawsze muszą polegać na powiązaniach kapitałowych.
Przedsiębiorstwa uzyskują poprawę konkurencyjności przez stworzenie takiego aliansu z partnerem, którego dobór może być dokonywany w różny sposób. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa typy aliansów strategicznych: alianse typu X, polegające na doborze partnera na zasadzie komplementarności zasobów, alianse typu Y, odznaczające się tym, że partnerzy dobierają się na zasadzie wzmocnienia takich samych zasobów.
Pierwszy przypadek, czyli łączenie się na zasadzie komplementarności zasobów, następuje wówczas, gdy z analizy sytuacji przedsiębiorstwa na rynku wyniknie, że niedostatek pewnych zasobów ogranicza możliwości wejścia czy działania na atrakcyjnym rynku. Metodami
rodzaju aliansów strategicznych; są to współdziałania, które nie zawsze muszą polegać na powiązaniach kapitałowych.<br>Przedsiębiorstwa uzyskują poprawę konkurencyjności przez stworzenie takiego aliansu z partnerem, którego dobór może być dokonywany w różny sposób. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa typy aliansów strategicznych: alianse typu X, polegające na doborze partnera na zasadzie komplementarności zasobów, alianse typu Y, odznaczające się tym, że partnerzy dobierają się na zasadzie wzmocnienia takich samych zasobów.<br>Pierwszy przypadek, czyli łączenie się na zasadzie komplementarności zasobów, następuje wówczas, gdy z analizy sytuacji przedsiębiorstwa na rynku wyniknie, że niedostatek pewnych zasobów ogranicza możliwości wejścia czy działania na atrakcyjnym rynku. Metodami
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego