Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
na łamach "Kilińskiego". Plasowały one związek w ramach orientacji antyrosyjskiej i proaustriackiej, w tzw. obozie niepodległościowym. Orientacja proaustriacka zawarta tu była tylko w podtekście. Podobnie w enuncjacjach Zjazdu ze stycznia 1913 r. Otwarcie wystąpiono z jej sformułowaniem na łamach "Niepodległości". Odpowiadając na pytanie, po czyjej stronie należy stanąć w przyszłym zatargu zbrojnym między Austrią i Rosją, pisano: "Dla nikogo zdaje się nie ulega wątpliwości, że położenie nasze w zaborze austriackim jest lepsze niż w dwóch innych. - - W interesie naszym byłoby zwiększenie ilości ludności polskiej w zaborze austriackim przez nabytki terytorialne ziem polskich, gdyż wówczas ustosunkowanie sił byłoby tego rodzaju, że usamodzielnienie
na łamach "Kilińskiego". Plasowały one związek w ramach orientacji antyrosyjskiej i proaustriackiej, w tzw. obozie niepodległościowym. Orientacja proaustriacka zawarta tu była tylko w podtekście. Podobnie w enuncjacjach Zjazdu ze stycznia 1913 r. Otwarcie wystąpiono z jej sformułowaniem na łamach "Niepodległości". Odpowiadając na pytanie, po czyjej stronie należy stanąć w przyszłym zatargu zbrojnym między Austrią i Rosją, pisano: "Dla nikogo zdaje się nie ulega wątpliwości, że położenie nasze w zaborze austriackim jest lepsze niż w dwóch innych. - - W interesie naszym byłoby zwiększenie ilości ludności polskiej w zaborze austriackim przez nabytki terytorialne ziem polskich, gdyż wówczas ustosunkowanie sił byłoby tego rodzaju, że usamodzielnienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego