Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
Oszczędności - bank państwowy rachunków oszczędnościowych, zwane dalej "Ogólnymi warunkami", określają prawa i obowiązki stron umowy rachunku oszczędnościowego prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy, o ile postanowienia regulaminów określających warunki prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków oszczędnościowych nie stanowią inaczej.
2. Ogólnych warunków nie stosuje się do umów rachunku oszczędnościowego, na dowód zawarcia których wydawane są książeczki oszczędnościowe i bony oszczędnościowe.
§ 2
Rachunki oszczędnościowe prowadzone są dla osób fizycznych i służą do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania przez posiadacza rachunku rozliczeń nie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
§ 3
Przez użyte w Ogólnych warunkach określenia należy rozumieć:
1) PKO-bp - Powszechna Kasa
Oszczędności - bank państwowy rachunków oszczędnościowych, zwane dalej "Ogólnymi warunkami", określają prawa i obowiązki stron umowy rachunku oszczędnościowego prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy, o ile postanowienia regulaminów określających warunki prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków oszczędnościowych nie stanowią inaczej.<br>2. Ogólnych warunków nie stosuje się do umów rachunku oszczędnościowego, na dowód zawarcia których wydawane są książeczki oszczędnościowe i bony oszczędnościowe.<br>§ 2<br>Rachunki oszczędnościowe prowadzone są dla osób fizycznych i służą do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania przez posiadacza rachunku rozliczeń nie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.<br>§ 3<br>Przez użyte w Ogólnych warunkach określenia należy rozumieć:<br>1) PKO-bp - Powszechna Kasa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego