Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wówczas, gdy nie wypłacono odszkodowania. Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne.
§ 12
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim TUiR "WARTA" SA udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
2. Jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia uzgodniono płatność składki za ubezpieczenie w ratach, w przypadku nie opłacenia kolejnej raty składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, TUiR "WARTA" S.A
za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wówczas, gdy nie wypłacono odszkodowania. Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne.<br>§ 12<br>1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim TUiR "WARTA" SA udzielało ochrony ubezpieczeniowej.<br>2. Jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia uzgodniono płatność składki za ubezpieczenie w ratach, w przypadku nie opłacenia kolejnej raty składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, TUiR "WARTA" S.A
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego