Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy mieszkań
Rok: 2000
125 miesięcznych wpłat obejmujących:
a) wpłatę na poczet ceny sprzedaży - 0,52% wartości mieszkania
b) miesięczny czynsz najmu - 0,3% wartości mieszkania
4. Po zakończeniu okresu najmu mieszkanie przechodzi na własność Najemcy.
Wszystkie wpłaty dokonywane przez okres realizacji umowy są waloryzowane wskaźnikiem inflacji w stosunku do poziomu cen z daty zawarcia umowy najmu/zobowiązania sprzedaży .
Waloryzacja naliczana jest comiesięcznie przez Dom Development w ramach administrowania rozliczeniami finansowymi stron. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Współinwestora w BWR Real Bank S.A. Oddział Warszawa.
Po stronie Współinwestora opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jedynie raty czynszu z tytułu najmu (pomniejszone o amortyzację).
Wpłaty na
125 miesięcznych wpłat obejmujących:<br>a) wpłatę na poczet ceny sprzedaży - 0,52% wartości mieszkania <br>b) miesięczny czynsz najmu - 0,3% wartości mieszkania<br>4. Po zakończeniu okresu najmu mieszkanie przechodzi na własność Najemcy.<br>Wszystkie wpłaty dokonywane przez okres realizacji umowy są waloryzowane wskaźnikiem inflacji w stosunku do poziomu cen z daty zawarcia umowy najmu/zobowiązania sprzedaży .<br>Waloryzacja naliczana jest comiesięcznie przez Dom Development w ramach administrowania rozliczeniami finansowymi stron. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Współinwestora w BWR Real Bank S.A. Oddział Warszawa.<br>Po stronie Współinwestora opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jedynie raty czynszu z tytułu najmu (pomniejszone o amortyzację).<br>Wpłaty na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego