Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
w całości - należnego z tytułu odznaczenia dodatku. Niezbędna zatem wydaje się modyfikacja omawianego przepisu wyłączająca spod jego "wpływu" kwotę dodatku za odznaczenie. Skoro bowiem odznaczenie zostało przyznane, to związane z nim prawo do dodatku nie powinno być ograniczane.
Wśród postulatów zmian odnotować też warto postulat zwiększenia limitu zarobku, nie powodującego zawieszenia prawa czy zmniejszenia wysokości pobieranego świadczenia. Limit ten został od 1 stycznia br. (rozporządzeniem Rady Ministrów z 16. XII. 1980) podwyższony do 36 tys. zł rocznie i 42 tys. zł w zawodach - powiedzmy w skrócie - deficytowych, bądź innymi słowy - przy pracach szczególnie przydatnych dla gospodarki narodowej. W tym stanie rzeczy
w całości - należnego z tytułu odznaczenia dodatku. Niezbędna zatem wydaje się modyfikacja omawianego przepisu wyłączająca spod jego "wpływu" kwotę dodatku za odznaczenie. Skoro bowiem odznaczenie zostało przyznane, to związane z nim prawo do dodatku nie powinno być ograniczane. <br> Wśród postulatów zmian odnotować też warto postulat zwiększenia limitu zarobku, nie powodującego zawieszenia prawa czy zmniejszenia wysokości pobieranego świadczenia. Limit ten został od 1 stycznia br. (rozporządzeniem Rady Ministrów z 16. XII. 1980) podwyższony do 36 tys. zł rocznie i 42 tys. zł w zawodach - powiedzmy w skrócie - deficytowych, bądź innymi słowy - przy pracach szczególnie przydatnych dla gospodarki narodowej. W tym stanie rzeczy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego