Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
frontach meteorologicznych oraz burze powstające wewnątrz danej masy powietrza. Pierwsze z nich występują w wąskiej strefie o długości kilkuset kilometrów, a drugie występują pojedynczo i mają lokalny charakter. Chinook ­ zob. fen. Chmura ­ jest widzialnym zbiorem bardzo małych kropelek wody albo kryształków lodu lub też mieszaniną kropelek wody i kryształków lodu zawieszonych w swobodnej atmosferze. W zbiorze tym mogą znajdować się także krople wody i kryształki lodu o większych rozmiarach oraz części pyłowe pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Zawartość wody w chmurach waha się od setnych części grama do kilku gramów w 1 m3 powietrza. Chmury kłębiaste (konwekcyjne) ­ powstają w wyniku chwiejnej stratyfikacji
frontach meteorologicznych oraz burze powstające wewnątrz danej masy powietrza. Pierwsze z nich występują w wąskiej strefie o długości kilkuset kilometrów, a drugie występują pojedynczo i mają lokalny charakter. Chinook ­ zob. fen. Chmura ­ jest widzialnym zbiorem bardzo małych kropelek wody albo kryształków lodu lub też mieszaniną kropelek wody i kryształków lodu zawieszonych w swobodnej atmosferze. W zbiorze tym mogą znajdować się także krople wody i kryształki lodu o większych rozmiarach oraz części pyłowe pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Zawartość wody w chmurach waha się od setnych części grama do kilku gramów w 1 m<hi rend="upper">3</> powietrza. Chmury kłębiaste (konwekcyjne) ­ powstają w wyniku chwiejnej stratyfikacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego