Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
co do treści i zakresu agregatu M1, natomiast w przypadku pozostałych agregatów należy być bardzo ostrożnym - przy dokonywaniu porównań zawsze trzeba dokładnie dowiedzieć się, jakie instrumenty finansowe wchodzą w ich skład.
Dobrą ilustracją problemów, na jakie trafia budowa agregatów pieniężnych jest praktyka polska. Narodowy Bank Polski dla celów polityki pieniężnej zestawia dwa agregaty: tzw. pieniądz ogółem oraz pieniądz krajowy. Ich strukturę (oraz jej ewolucję w latach 1989-1996) pokazuje tabela 1.2.

Podaż pieniądza w Polsce w 1989, 1995 i 1996 r.


a- To znaczy poza kasami banków. b - Przeliczono po kursie 1 USD = 9500 złotych przed denominacją. C- Łącznie z
co do treści i zakresu agregatu M1, natomiast w przypadku pozostałych agregatów należy być bardzo ostrożnym - przy dokonywaniu porównań zawsze trzeba dokładnie dowiedzieć się, jakie instrumenty finansowe wchodzą w ich skład.<br>Dobrą ilustracją problemów, na jakie trafia budowa agregatów pieniężnych jest praktyka polska. Narodowy Bank Polski dla celów polityki pieniężnej zestawia dwa agregaty: tzw. pieniądz ogółem oraz pieniądz krajowy. Ich strukturę (oraz jej ewolucję w latach 1989-1996) pokazuje tabela 1.2.<br><br>Podaż pieniądza w Polsce w 1989, 1995 i 1996 r.<br>&lt;gap&gt;<br><br>a- To znaczy poza kasami banków. b - Przeliczono po kursie 1 USD = 9500 złotych przed denominacją. C- Łącznie z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego