Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
określone semantyczne elementy, nie przewidując jednak bliżej sensów utworzonych w ten sposób struktur wierząc natomiast że sens ten ustali się sam poprzez swoiste połączenie nośników znaczeń. W procesie powstawania obrazów Skupniewicza może zachodzić sytuacja jaka zdaje się mieć miejsce w powstawaniu jego wierszy. Sugerują one, że przy ich pisaniu autor zestawia słowa znaczące, kierując się pewną intuicją poetycką, ufając, iż z wyrażeń o ustalonych już w naszej kulturze znaczeniach wyłoni się określona semantycznie całość. Takie oczekiwanie uzasadniają współczesne konwencje artystyczne, które nauczyły odbiorców (i twórców przecież także), że naruszanie przyjętych reguł składni języka literackiego, sztuk plastycznych, muzyki i innych rodzajów twórczości
określone semantyczne elementy, nie przewidując jednak bliżej sensów utworzonych w ten sposób struktur wierząc natomiast że sens ten ustali się sam poprzez swoiste połączenie nośników znaczeń. W procesie powstawania obrazów Skupniewicza może zachodzić sytuacja jaka zdaje się mieć miejsce w powstawaniu jego wierszy. Sugerują one, że przy ich pisaniu autor zestawia słowa znaczące, kierując się pewną intuicją poetycką, ufając, iż z wyrażeń o ustalonych już w naszej kulturze znaczeniach wyłoni się określona semantycznie całość. Takie oczekiwanie uzasadniają współczesne konwencje artystyczne, które nauczyły odbiorców (i twórców przecież także), że naruszanie przyjętych reguł składni języka literackiego, sztuk plastycznych, muzyki i innych rodzajów twórczości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego