Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
ruchomego).
[...]

Praca szefa sztabu dywizjonu

Szef sztabu wprowadza do swojego komputera poprawki indywidualne dział kierunkowych baterii (w miejscu stałej dyslokacji). Na początku pracy bojowej nanosi na szkic charakterystyczne punkty terenowe (wzgórza, miejscowości, punkty wysokościowe itp.) ułatwiające pracę (wiarygodność położenia celów), po czym wprowadza współrzędne wierzchołków granic bezpieczeństwa, komunikat "meteośredni" lub zestawia przybliżony komunikat "meteośredni" i wysyła je do komputerów bateryjnych. Po uzyskaniu współrzędnych punktów obserwacyjnych wysyła je także do komputerów bateryjnych. Po zakończeniu tej transmisji (pojawienie się potwierdzenia odbioru przez komputery bateryjne) szef sztabu przeprowadza synchronizację między PKOD a punktami dowodzenia dowódców baterii oraz punktami obserwacyjnymi grup rozpoznania. Po zakończeniu synchronizacji
ruchomego).<br>[...]<br><br>&lt;tit&gt;Praca szefa sztabu dywizjonu&lt;/&gt;<br><br>Szef sztabu wprowadza do swojego komputera poprawki indywidualne dział kierunkowych baterii (w miejscu stałej dyslokacji). Na początku pracy bojowej nanosi na szkic charakterystyczne punkty terenowe (wzgórza, miejscowości, punkty wysokościowe itp.) ułatwiające pracę (wiarygodność położenia celów), po czym wprowadza współrzędne wierzchołków granic bezpieczeństwa, komunikat &lt;orig&gt;"meteośredni"&lt;/&gt; lub zestawia przybliżony komunikat &lt;orig&gt;"meteośredni"&lt;/&gt; i wysyła je do komputerów bateryjnych. Po uzyskaniu współrzędnych punktów obserwacyjnych wysyła je także do komputerów bateryjnych. Po zakończeniu tej transmisji (pojawienie się potwierdzenia odbioru przez komputery bateryjne) szef sztabu przeprowadza synchronizację między PKOD a punktami dowodzenia dowódców baterii oraz punktami obserwacyjnymi grup rozpoznania. Po zakończeniu synchronizacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego