Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
czy tak mamy uzasadniać procedury służące weryfikowaniu hipotez i oszacowywaniu parametrów. Jakkolwiek wypadłaby odpowiedź na to pytanie, stwierdzić trzeba, że przeciwnicy tendencji reprezentowanej przez Neymana i Walda nie wysunęli propozycji integrującej testy parametryczne w obrębie wspólnej teorii i jednolicie je uzasadniającej. Dopóki to nie zostało dokonane, trzeba teorię funkcji decyzji zestawiać z fragmentarycznymi, ad hoc konstruowanymi uzasadnieniami reguł postępowania statystycznego.
Omówienie jednak - z punktu widzenia logicznego - sprawy względnych zalet proponowanych rozwiązań wykraczałoby znacznie poza ramy niniejszego artykułu.

XVII

O indukcji eliminacyjnej

Celem niniejszego artykułu jest symboliczny zapis Millowskich kanonów indukcji (oparty oczywiście na pewnej ich interpretacji) oraz wyprowadzenie tych kanonów z
czy tak mamy uzasadniać procedury służące weryfikowaniu hipotez i oszacowywaniu parametrów. Jakkolwiek wypadłaby odpowiedź na to pytanie, stwierdzić trzeba, że przeciwnicy tendencji reprezentowanej przez Neymana i Walda nie wysunęli propozycji integrującej testy parametryczne w obrębie wspólnej teorii i jednolicie je uzasadniającej. Dopóki to nie zostało dokonane, trzeba teorię funkcji decyzji zestawiać z fragmentarycznymi, ad hoc konstruowanymi uzasadnieniami reguł postępowania statystycznego.<br> Omówienie jednak - z punktu widzenia logicznego - sprawy względnych zalet proponowanych rozwiązań wykraczałoby znacznie poza ramy niniejszego artykułu.<br><br>&lt;tit&gt;XVII<br><br>O indukcji eliminacyjnej&lt;/&gt;<br><br> Celem niniejszego artykułu jest symboliczny zapis Millowskich kanonów indukcji (oparty oczywiście na pewnej ich interpretacji) oraz wyprowadzenie tych kanonów z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego