Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
pozwala ciągnąć wodę siła lepkości w naczyniach kapilarnych.
By stworzyć taką rurkę, nie wystarczy jednak obumarcie cytoplazmatycznej zawartości komórek. Zostałaby ona natychmiast zgnieciona, a przestrzeń po niej zasklepiona przez turgor sąsiednich komórek. Ściany tych martwych, liniowo ustawionych i połączonych ze sobą porami komórek muszą być wzmocnione, by zabezpieczyć je przed zgniataniem.
Możliwość tę dało wprowadzenie nowej substancji szkieletowej, polimeru alkoholu aromatycznego fenylpropanu, zwanej ligniną. Ewolucyjny szereg modyfikacji prowadził do kutyny przez suberynę, cechującą się obecnością aromatycznych elementów protoligniny, do ligniny. Było to wydarzenie w ewolucji roślin lądowych równie ważne, co wprowadzenie kolagenu jako substancji międzykomórkowej w ewolucji zwierząt wielokomórkowych. W ścianach
pozwala ciągnąć wodę siła lepkości w naczyniach kapilarnych.<br>By stworzyć taką rurkę, nie wystarczy jednak obumarcie cytoplazmatycznej zawartości komórek. Zostałaby ona natychmiast zgnieciona, a przestrzeń po niej zasklepiona przez turgor sąsiednich komórek. Ściany tych martwych, liniowo ustawionych i połączonych ze sobą porami komórek muszą być wzmocnione, by zabezpieczyć je przed zgniataniem.<br>Możliwość tę dało wprowadzenie nowej substancji szkieletowej, polimeru alkoholu aromatycznego fenylpropanu, zwanej ligniną. Ewolucyjny szereg modyfikacji prowadził do kutyny przez suberynę, cechującą się obecnością aromatycznych elementów protoligniny, do ligniny. Było to wydarzenie w ewolucji roślin lądowych równie ważne, co wprowadzenie kolagenu jako substancji międzykomórkowej w ewolucji zwierząt wielokomórkowych. W ścianach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego