Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
w stanie Ontario (J. Kostrowicki, 1973a), który odbył się tuż przed Kongresem.
W zebraniu wzięło udział 38 osób, a częściowo także 18 osób biorących udział równocześnie w zebraniach innych komisji. Wygłoszono 22 referaty (L. G. Reeds, 1973).
Mimo że dyskusja ta przyniosła szereg dalszych uwag i wniosków krytycznych osiągnięta została zgoda co do sposobu, w jaki typologia ma być ostatecznie opracowana. Po 8 latach działalności Komisji okazało się także, że wytworzyła się już grupa osób myślących w podobny sposób i działających według tych samych założeń.
Zebrani zadecydowali też, że aby Komisja mogła ukończyć swe zadania, działalność jej powinna być przedłużona na
w stanie Ontario (J. Kostrowicki, 1973a), który odbył się tuż przed Kongresem.<br>W zebraniu wzięło udział 38 osób, a częściowo także 18 osób biorących udział równocześnie w zebraniach innych komisji. Wygłoszono 22 referaty (L. G. Reeds, 1973). <br>Mimo że dyskusja ta przyniosła szereg dalszych uwag i wniosków krytycznych osiągnięta została zgoda co do sposobu, w jaki typologia ma być ostatecznie opracowana. Po 8 latach działalności Komisji okazało się także, że wytworzyła się już grupa osób myślących w podobny sposób i działających według tych samych założeń. <br>Zebrani zadecydowali też, że aby Komisja mogła ukończyć swe zadania, działalność jej powinna być przedłużona na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego