Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Handlowy
Rok powstania: 1934
spólnicy dowiedzieli się o przekroczeniu zakazu, w każdym zaś razie z upływem lat trzech.
§ 3. Przepisy powyższe nie naruszają prawa spólników do żądania rozwiązania spółki lub ustąpienia spólnika, przekraczającego zakaz konkurencji.

Rozdział IV.
Rozwiązanie spółki i ustąpienie spólnika.

Art. 112. Rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny, przewidziane w umowie spółki; 2) zgoda wszystkich spólników; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) śmierć spólnika lub ogłoszenie jego upadłości; 5) wypowiedzenie; 6) wyrok sądowy.
Art. 113. Spółkę uważa się za przedłużoną milcząco na czas nieograniczony, jeżeli mimo istnienia powodów rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi nadal swe czynności za zgodą wszystkich spólników.
Art. 114. § 1. Jeżeli umowa
spólnicy dowiedzieli się o przekroczeniu zakazu, w każdym zaś razie z upływem lat trzech.<br>§ 3. Przepisy powyższe nie naruszają prawa spólników do żądania rozwiązania spółki lub ustąpienia spólnika, przekraczającego zakaz konkurencji.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział IV.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Rozwiązanie spółki i ustąpienie spólnika.&lt;/&gt;<br><br>Art. 112. Rozwiązanie spółki powodują:<br>1) przyczyny, przewidziane w umowie spółki; 2) zgoda wszystkich spólników; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) śmierć spólnika lub ogłoszenie jego upadłości; 5) wypowiedzenie; 6) wyrok sądowy.<br>Art. 113. Spółkę uważa się za przedłużoną milcząco na czas nieograniczony, jeżeli mimo istnienia powodów rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi nadal swe czynności za zgodą wszystkich spólników.<br>Art. 114. § 1. Jeżeli umowa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego