Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
Zamknięcie miejskich gorzelni i browarów rozszerzyło rynek zbytu dla wiejskich producentów alkoholu. Rozwój sukiennictwa krajowego zwiększał opłacalność folwarcznej hodowli owiec. W 1828 r. dekret królewski zapowiedział wyprzedaż w ręce prywatne ogółu dóbr narodowych. Lubeckiemu i w tym wypadku szło głównie o pomnożenie środków na cele inwestycyjne. Lecz zarządzenie to faworyzowało ziemian, a uderzyło chłopów: dobra narodowe wyprzedawać miano całymi folwarkami z licytacji, więcej dającemu, bez zabezpieczenia losu ich mieszkańców. Wybuch powstania listopadowego wstrzymał w zaczątku realizację tego postanowienia.
W przemyśle ( 26) Lubecki przeznaczał duże sumy na rozbudowę górnictwa i hutnictwa rządowego. Wspomagał równolegle i prywatne przedsięwzięcia, służąc hojnie kredytem założycielom nowych
Zamknięcie miejskich gorzelni i browarów rozszerzyło rynek zbytu dla wiejskich producentów alkoholu. Rozwój sukiennictwa krajowego zwiększał opłacalność folwarcznej hodowli owiec. W 1828 r. dekret królewski zapowiedział wyprzedaż w ręce prywatne ogółu dóbr narodowych. Lubeckiemu i w tym wypadku szło głównie o pomnożenie środków na cele inwestycyjne. Lecz zarządzenie to faworyzowało ziemian, a uderzyło chłopów: dobra narodowe wyprzedawać miano całymi folwarkami z licytacji, więcej dającemu, bez zabezpieczenia losu ich mieszkańców. Wybuch powstania listopadowego wstrzymał w zaczątku realizację tego postanowienia.<br>W przemyśle ( 26) Lubecki przeznaczał duże sumy na rozbudowę górnictwa i hutnictwa rządowego. Wspomagał równolegle i prywatne przedsięwzięcia, służąc hojnie kredytem założycielom nowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego