Typ tekstu: Książka
Autor: Gołaszewska Maria
Tytuł: Estetyka pięciu zmysłów
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
Klasyfikacja wrażeń przeprowadzana jest wedle receptorów,
dostarczających wrażenia danej jakości, modalności:
- wrażenia wzrokowe, takie jak barwa, linia, kształt;
- wrażenia słuchowe, takie jak wysokość dźwięków, ich
współbrzmienie, artykulacja;
- wrażenia smakowe: rodzaj smaku i jego nasilenie;
- wrażenia węchowe, powonienia: rodzaj i nasilenie zapachu;
- wrażenia dotykowe: dotknięcie, nacisk aż do bólu;
- wrażenia temperatury: zimno, gorąco;
- wrażenia położenia i ruchu: statyczne doznanie bezruchu,
kinestetyczne doznanie poruszania się;
- wrażenia organiczne: głód, pragnienie, wrażenia płciowe, bólu
organicznego, odczucie organów wewnętrznych.
Do intermedialnych wrażeń należy wrażenie wibracyjne, które jest
dotykowo-ruchowe.

4.
Wzrok to jeden z podstawowych zmysłów człowieka (obok słuchu i
dotyku), dostarcza bowiem bardzo dużo i
Klasyfikacja wrażeń przeprowadzana jest wedle receptorów,<br>dostarczających wrażenia danej jakości, modalności:<br> - wrażenia wzrokowe, takie jak barwa, linia, kształt;<br> - wrażenia słuchowe, takie jak wysokość dźwięków, ich<br>współbrzmienie, artykulacja;<br> - wrażenia smakowe: rodzaj smaku i jego nasilenie;<br> - wrażenia węchowe, powonienia: rodzaj i nasilenie zapachu;<br> - wrażenia dotykowe: dotknięcie, nacisk aż do bólu;<br> - wrażenia temperatury: zimno, gorąco;<br> - wrażenia położenia i ruchu: statyczne doznanie bezruchu,<br>kinestetyczne doznanie poruszania się;<br> - wrażenia organiczne: głód, pragnienie, wrażenia płciowe, bólu<br>organicznego, odczucie organów wewnętrznych.<br> Do intermedialnych wrażeń należy wrażenie wibracyjne, które jest<br>dotykowo-ruchowe.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;4.&lt;/&gt;<br> Wzrok to jeden z podstawowych zmysłów człowieka (obok słuchu i<br>dotyku), dostarcza bowiem bardzo dużo i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego