Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1966
ukrytej struktury przypisywanie badanym jednostkom określonej wartości cechy mierzalnej nie jest nigdy czynnością niezawodną, lecz związane jest z ryzykiem, jak wszelkie wnioskowanie statystyczne (co gorsza, ryzyko to nie daje się obliczyć- z przyczyn już wspomnianych). Można też dodać nawiasowo, że wybór jednostki oraz początku układu jest dowolny. Ale to niewielkie zmartwienie; wszyscy przecież posługujemy się termometrami.
Interesujące jest, że większość omawianych modeli - istotnie się między sobą różniących - przyjmuje pewne założenie wspólne, zwane w teorii ukrytej struktury aksjomatem lokalnej niezależności. Głosi ono, że wśród osobników mających własność mierzoną w jednakowym stopniu - wszystkie wskaźniki są od siebie kompletnie niezależne. Niektórzy twierdzą nawet, iż
ukrytej struktury przypisywanie badanym jednostkom określonej wartości cechy mierzalnej nie jest nigdy czynnością niezawodną, lecz związane jest z ryzykiem, jak wszelkie wnioskowanie statystyczne (co gorsza, ryzyko to nie daje się obliczyć- z przyczyn już wspomnianych). Można też dodać nawiasowo, że wybór jednostki oraz początku układu jest dowolny. Ale to niewielkie zmartwienie; wszyscy przecież posługujemy się termometrami.<br>Interesujące jest, że większość omawianych modeli - istotnie się między sobą różniących - przyjmuje pewne założenie wspólne, zwane w teorii ukrytej struktury aksjomatem lokalnej niezależności. Głosi ono, że wśród osobników mających własność mierzoną w jednakowym stopniu - wszystkie wskaźniki są od siebie kompletnie niezależne. Niektórzy twierdzą nawet, iż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego