Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
do 60% dla sierot, od 10- 40% dla półsierot). Większość systemów rentowych przyznaje wyższe świadczenia pełnym sierotom. Wzrost świadczeń wraz z dorastaniem sierot przewiduje system socjalny tylko w jednym kraju (Holandia). Problem celowości uruchamiania wspólnej renty dla pozostałej rodziny bądź osobnych rent dla wdów i dzieci nie ma chyba decydującego znaczenia. W systemie jednej renty istotniejsze jest w jakim stopniu powiększa się jej wymiar przy większej liczbie uprawnionych. W polskim systemie rent rodzinnych wzrost ten jest umiarkowany i tylko część renty obliczana od niższego przedziału zarobków zależy od liczby uprawnionych, podczas gdy część obliczana od wyższego przedziału zarobków jest jednolita. W
do 60% dla sierot, od 10- 40% dla półsierot). Większość systemów rentowych przyznaje wyższe świadczenia pełnym sierotom. Wzrost świadczeń wraz z dorastaniem sierot przewiduje system socjalny tylko w jednym kraju (Holandia). Problem celowości uruchamiania wspólnej renty dla pozostałej rodziny bądź osobnych rent dla wdów i dzieci nie ma chyba decydującego znaczenia. W systemie jednej renty istotniejsze jest w jakim stopniu powiększa się jej wymiar przy większej liczbie uprawnionych. W polskim systemie rent rodzinnych wzrost ten jest umiarkowany i tylko część renty obliczana od niższego przedziału zarobków zależy od liczby uprawnionych, podczas gdy część obliczana od wyższego przedziału zarobków jest jednolita. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego