Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
bezrobocie związane z osłabieniem aktywności gospodarczej, oraz procesów restrukturyzacji gospodarki. Zasadnicze znaczenie dla redukcji tego bezrobocia mają instrumenty aktywnej polityki państwa na rynku pracy. Jak wynika z tablicy 15.7, wydatki na aktywne programy stanowiły stosunkowo niewielką część ogólnych wydatków Funduszu Pracy w latach 1990-1996. Z powodu oczekiwanego wzrostu znaczenia bezrobocia strukturalnego konieczne wydaje się zwiększenie udziału wydatków na programy aktywne. Wówczas można oczekiwać, że programy te obejmą większą niż dotychczas liczbę bezrobotnych.

Rozdział szesnasty

INFLACJA

W rozdziale niniejszym podejmujemy analizę inflacji, zjawiska przyciągającego uwagę szerokiej opinii publicznej. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z istotnego znaczenia inflacji dla położenia oraz
bezrobocie związane z osłabieniem aktywności gospodarczej, oraz procesów restrukturyzacji gospodarki. Zasadnicze znaczenie dla redukcji tego bezrobocia mają instrumenty aktywnej polityki państwa na rynku pracy. Jak wynika z tablicy 15.7, wydatki na aktywne programy stanowiły stosunkowo niewielką część ogólnych wydatków Funduszu Pracy w latach 1990-1996. Z powodu oczekiwanego wzrostu znaczenia bezrobocia strukturalnego konieczne wydaje się zwiększenie udziału wydatków na programy aktywne. Wówczas można oczekiwać, że programy te obejmą większą niż dotychczas liczbę bezrobotnych.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział szesnasty<br><br>INFLACJA&lt;/&gt;<br><br>W rozdziale niniejszym podejmujemy analizę inflacji, zjawiska przyciągającego uwagę szerokiej opinii publicznej. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z istotnego znaczenia inflacji dla położenia oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego