Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.06 (6)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
Graczyk DavosPotęga wyobraźni

Rozmowa z RICHARDEM RORTYM

Bronisław Wildstein: - Czy uznaje pan siebie za postmodernistę? Cóż to właściwie znaczy?

Richard Rorty: - Nigdy nie byłem w stanie przypisać jakiegoś szczególnego znaczenia temu terminowi. Sądzę, że nie ma związku między postmodernizmem w architekturze, literaturze czy filozofii. Jeśli ten termin ma jakieś znaczenie, jest ono inne dla każdej z tych dziedzin. W filozofii postmodernizmem nazywają - jak sądzę - pogląd, który pod koniec zeszłego stulecia głosili Fryderyk Nietzsche i William James. Jest on więc rodzajem pragmatyzmu, i to już o stuletniej historii.

- Ale tym terminem powszechnie określa się grupę filozofów, do której należy również pan
Graczyk Davos&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="convers"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Potęga wyobraźni&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Rozmowa z RICHARDEM RORTYM&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;Bronisław Wildstein: - Czy uznaje pan siebie za postmodernistę? Cóż to właściwie znaczy?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;Richard Rorty: - Nigdy nie byłem w stanie przypisać jakiegoś szczególnego znaczenia temu terminowi. Sądzę, że nie ma związku między postmodernizmem w architekturze, literaturze czy filozofii. Jeśli ten termin ma jakieś znaczenie, jest ono inne dla każdej z tych dziedzin. W filozofii postmodernizmem nazywają - jak sądzę - pogląd, który pod koniec zeszłego stulecia głosili Fryderyk Nietzsche i William James. Jest on więc rodzajem pragmatyzmu, i to już o stuletniej historii.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;- Ale tym terminem powszechnie określa się grupę filozofów, do której należy również pan
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego