Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
zbiór nomenklaturowy (np. o terminologię naukową). Warto zapamiętać, że wybitny wykładowca Akademii Krakowskiej, hellenista i matematyk, niedoceniony zresztą przez władze uniwersyteckie, Stanisław Grzepski (1524­1570), zaproponował i rozwinął polską terminologię matematyczną w dziele Geometria to jest Miernicka nauka ... napisana z greckich i łacińskich ksiąg (Kraków 1566).
Dla rozwoju języka niepoślednie znaczenie miała proza sejmowa, mowy wygłaszane po polsku, w szczególności w latach pięćdziesiątych XVI w. w okresie największej aktywności ideowej ruchu egzekucyjnego.
Pozostaje sprawą sporną rola prozy i rola poezji w dziedzinie utrwalania norm językowych. Proza z natury rzeczy powinna być bardziej czuła na przemiany mowy potocznej i z kolei przez
zbiór nomenklaturowy (np. o terminologię naukową). Warto zapamiętać, że wybitny wykładowca Akademii Krakowskiej, hellenista i matematyk, niedoceniony zresztą przez władze uniwersyteckie, Stanisław Grzepski (1524­1570), zaproponował i rozwinął polską terminologię matematyczną w dziele Geometria to jest Miernicka nauka ... napisana z greckich i łacińskich ksiąg (Kraków 1566).<br>Dla rozwoju języka niepoślednie znaczenie miała proza sejmowa, mowy wygłaszane po polsku, w szczególności w latach pięćdziesiątych XVI w. w okresie największej aktywności ideowej ruchu egzekucyjnego.<br>Pozostaje sprawą sporną rola prozy i rola poezji w dziedzinie utrwalania norm językowych. Proza z natury rzeczy powinna być bardziej czuła na przemiany mowy potocznej i z kolei przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego