Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
linijki tekstu i musisz zmienić marginesy oraz sposób wyrównania tekstu, aby po chwili pracowicie wrócić do poprzednich ustaleń. Można się wściec? Można, ale nie w TAGu. TAG bowiem pozwala zachować wszystkie parametry formatowania wiersza we wzorcu i poprzez nazwę tegoż wzorca w przyszłości się do nich odwoływać. Ma to kapitalne znaczenie zwłaszcza w długich dokumentach o wielopoziomowej strukturze. Poza przyspieszeniem samego procesu formatowania ułatwia zachowanie jednakowych parametrów dla poszczególnych, logicznych poziomów tekstu.
Wzorce formatowania umożliwiają zdefiniowanie następujących parametrów:
- kroju pisma oraz zastosowanych atrybutów (pogrubienia, kursywy itp.);
- lewego i prawego marginesu;
- odstępu między wierszami tekstu;
- sposobu wyrównania tekstu względem bocznych marginesów;
- położenia
linijki tekstu i musisz zmienić marginesy oraz sposób wyrównania tekstu, aby po chwili pracowicie wrócić do poprzednich ustaleń. Można się wściec? Można, ale nie w TAGu. TAG bowiem pozwala zachować wszystkie parametry formatowania wiersza we wzorcu i poprzez nazwę tegoż wzorca w przyszłości się do nich odwoływać. Ma to kapitalne znaczenie zwłaszcza w długich dokumentach o wielopoziomowej strukturze. Poza przyspieszeniem samego procesu formatowania ułatwia zachowanie jednakowych parametrów dla poszczególnych, logicznych poziomów tekstu.<br>Wzorce formatowania umożliwiają zdefiniowanie następujących parametrów:<br>- kroju pisma oraz zastosowanych atrybutów (pogrubienia, kursywy itp.);<br>- lewego i prawego marginesu;<br>- odstępu między wierszami tekstu;<br>- sposobu wyrównania tekstu względem bocznych marginesów;<br>- położenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego