Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
rozpatrywać łącznie z aspektem ekspresji. W tym
przypadku większość omawianych mszy charakteryzuje homogeniczny typ ekspresji
chorałowej z istotnym mechanizmem: supremacja­asymilacja materiałowa, tzn. chorał
działa asymilująco także na materiał pochodzący z inwencji kompozytora. Tylko
pojedyncze msze (np. Karczyńskiego) budują heterogeniczny typ ekspresji wykorzystując
mechanizm kontaminacji.
Warto zwrócić uwagę na duże znaczenie praktyki alternatim w koncepcji formy
mszy chorałowych. Praktyka ta zapewnia przejrzyste rozczłonkowanie odcinkowe,
pozwala na respektowanie budowy wersowej tekstu mszalnego. Wprowadza zróżnicowanie,
bądź urozmaicenie fakturalne wykorzystujące dwa typy faktury: jednogłosową z
cytatem in crudo bądź z towarzyszeniem organowym.
Formy pieśniowe
Formy pieśniowe jako zbiorcze określenie dla zróżnicowanych w rzeczywistości
gatunków
rozpatrywać łącznie z aspektem ekspresji. W tym <br>przypadku większość omawianych mszy charakteryzuje homogeniczny typ ekspresji <br>chorałowej z istotnym mechanizmem: supremacja­asymilacja materiałowa, tzn. chorał <br>działa asymilująco także na materiał pochodzący z inwencji kompozytora. Tylko <br>pojedyncze msze (np. Karczyńskiego) budują heterogeniczny typ ekspresji wykorzystując <br>mechanizm kontaminacji.<br> Warto zwrócić uwagę na duże znaczenie praktyki alternatim w koncepcji formy <br>mszy chorałowych. Praktyka ta zapewnia przejrzyste rozczłonkowanie odcinkowe, <br>pozwala na respektowanie budowy wersowej tekstu mszalnego. Wprowadza zróżnicowanie, <br>bądź urozmaicenie fakturalne wykorzystujące dwa typy faktury: jednogłosową z <br>cytatem in crudo bądź z towarzyszeniem organowym.<br>Formy pieśniowe<br> Formy pieśniowe jako zbiorcze określenie dla zróżnicowanych w rzeczywistości <br>gatunków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego