Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
rudymentarnej dzieła. Ostatecznie można powiedzieć, że dynamizacja jest warunkiem przepływu informacji z dzieła do odbiorcy.
Interesujący jest problem przenikania się dwóch, różnych pod względem statusu ontologicznego, bytów: struktury dzieła sztuki i sygnału inicjującego. Można sformułować pytanie: w jaki sposób to, co określone przez strukturę fizyczną, znajduje swoje rozwinięcie i zmienia znaczenie za sprawą aktów intencjonalnych świadomości? By odpowiedzieć na to pytanie należy zwrócić uwagę na zagadnienie procesu twórczego. W procesie twórczym mamy do czynienia z aktami kreacji, które w taki czy inny sposób wyrażają samego artystę (w przeciwnym razie nie można mówić o dziełach sztuki jako o artefaktach). Artysta w sposób
rudymentarnej dzieła. Ostatecznie można powiedzieć, że dynamizacja jest warunkiem przepływu informacji z dzieła do odbiorcy.<br>Interesujący jest problem przenikania się dwóch, różnych pod względem statusu ontologicznego, bytów: struktury dzieła sztuki i sygnału inicjującego. Można sformułować pytanie: w jaki sposób to, co określone przez strukturę fizyczną, znajduje swoje rozwinięcie i zmienia znaczenie za sprawą aktów intencjonalnych świadomości? By odpowiedzieć na to pytanie należy zwrócić uwagę na zagadnienie procesu twórczego. W procesie twórczym mamy do czynienia z aktami kreacji, które w taki czy inny sposób wyrażają samego artystę (w przeciwnym razie nie można mówić o dziełach sztuki jako o artefaktach). Artysta w sposób
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego