Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
od obydwu centrów aglomeracji mają bardzo niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, z racji przewagi gleb piaszczystych, głębokiego zalegania wód gruntowych na wyższych poziomach terasowych Kotliny Bydgosko-toruńskiej, a dość znacznego podtapiania gruntów na terasach zalewowych.
Z warunków pozaprzyrodniczych wpływających istotnie na poziom i kierunki produkcji rolniczej aglomeracji bydgosko-toruńskiej, duże znaczenie posiada położenie w stosunku do rynków zbytu i ośrodków przemysłu rolno-przetwórczego, stan infrastruktury technicznej oraz polityka rolna państwa. Centralne położenie omawianej aglomeracji w stosunku do wielkiej aglomeracji warszawskiej, trójmiejskiej czy poznańskiej jest korzystne dla zbytu nadwyżek produkcyjnych. Przejściowo może jednak prowadzić do niedoborów na rynku wewnętrznym aglomeracji (np. drobiu
od obydwu centrów aglomeracji mają bardzo niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, z racji przewagi gleb piaszczystych, głębokiego zalegania wód gruntowych na wyższych poziomach terasowych Kotliny Bydgosko-toruńskiej, a dość znacznego podtapiania gruntów na terasach zalewowych. &lt;page nr=716&gt;<br>Z warunków pozaprzyrodniczych wpływających istotnie na poziom i kierunki produkcji rolniczej aglomeracji bydgosko-toruńskiej, duże znaczenie posiada położenie w stosunku do rynków zbytu i ośrodków przemysłu rolno-przetwórczego, stan infrastruktury technicznej oraz polityka rolna państwa. Centralne położenie omawianej aglomeracji w stosunku do wielkiej aglomeracji warszawskiej, trójmiejskiej czy poznańskiej jest korzystne dla zbytu nadwyżek produkcyjnych. Przejściowo może jednak prowadzić do niedoborów na rynku wewnętrznym aglomeracji (np. drobiu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego