Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
Hallera i Weyganda podjęto decyzję o rozpoczęciu 14 sierpnia działań zaczepnych siłami 5 Armii. Była to decyzja bardzo ryzykowna i - jak podkreśla to Marek Tarczyński - " groziła klęską 5 Armii, a nawet upadkiem Warszawy. Jeżeli tak się nie stało, to zawdzięczać to trzeba taktyczno-operacyjnym umiejętnościom i talentom gen. Sikorskiego ".
Istotne znaczenie w powodzeniu tych działań miało odbicie z rąk rosyjskich 15 sierpnia Ciechanowa przez 8 brygadę kawalerii (12, 108, 115 i 203 pułk ułanów) gen. Karnickiego i spowodowanie tam zniszczenia własnej radiostacji przez sztab 4 Armii radzieckiej. Brak tej radiostacji znacznie zdezorganizował dowodzenie 4 Armią i wchodzącym w jej skład 3
Hallera i Weyganda podjęto decyzję o rozpoczęciu 14 sierpnia działań zaczepnych siłami 5 Armii. Była to decyzja bardzo ryzykowna i - jak podkreśla to Marek Tarczyński - &lt;q&gt;"&lt;gap&gt; groziła klęską 5 Armii, a nawet upadkiem Warszawy. Jeżeli tak się nie stało, to zawdzięczać to trzeba taktyczno-operacyjnym umiejętnościom i talentom gen. Sikorskiego &lt;gap&gt;"&lt;/&gt;.<br>Istotne znaczenie w powodzeniu tych działań miało odbicie z rąk rosyjskich 15 sierpnia Ciechanowa przez 8 brygadę kawalerii (12, 108, 115 i 203 pułk ułanów) gen. Karnickiego i spowodowanie tam zniszczenia własnej radiostacji przez sztab 4 Armii radzieckiej. Brak tej radiostacji znacznie zdezorganizował dowodzenie 4 Armią i wchodzącym w jej skład 3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego