Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Po pierwsze człowiek
Rok: 2003
40%
Szansa na opóźnienie rozwoju miażdżycy wywołała eksplozję badań naukowych w wielu krajach. Na ich podstawie wyodrębniono pewne stany lub zachowania ludzi, które przyśpieszają rozwój miażdżycy. Nazwano je czynnikami ryzyka miażdżycy. Należą do nich przede wszystkim: wysoki poziom cholesterolu we krwi, nadciśnienie tętnicze, otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie papierosów.
Pewne znaczenie mają także czynniki psychospołeczne i sposób, ,w jaki człowiek radzi sobie ze stresem. Większe ryzyko chorób układu krążenia występuje u ludzi, których cechują poczucie stałego pośpiechu, nienadążanie za terminami wykonania zadań, agresywność, gwałtowność, dążenie do współzawodnictwa.
Nieleczona choroba niedokrwienna powoduje zawał serca. Jak możemy go rozpoznać?
Do zawału serc dochodzi
40%<br>Szansa na opóźnienie rozwoju miażdżycy wywołała eksplozję badań naukowych w wielu krajach. Na ich podstawie wyodrębniono pewne stany lub zachowania ludzi, które przyśpieszają rozwój miażdżycy. Nazwano je czynnikami ryzyka miażdżycy. Należą do nich przede wszystkim: wysoki poziom cholesterolu we krwi, nadciśnienie tętnicze, otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie papierosów.<br>Pewne znaczenie mają także czynniki psychospołeczne i sposób, ,w jaki człowiek radzi sobie ze stresem. Większe ryzyko chorób układu krążenia występuje u ludzi, których cechują poczucie stałego pośpiechu, nienadążanie za terminami wykonania zadań, agresywność, gwałtowność, dążenie do współzawodnictwa.&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;Nieleczona choroba niedokrwienna powoduje zawał serca. Jak możemy go rozpoznać?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Do zawału serc dochodzi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego