Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
estetyka itp. Dzięki temu badania percepcyjne - nawet tak wyraźnie ukierunkowane ku empiryzmowi, jak różnego rodzaju ujęcia behawioralne lub socjologiczne - nie mogą abstrahować od pytań egzystencjalnych o "wartość", "piękno", "dobro" itp. Być może, że w powiązaniu ścisłej empirii z metafizyczną zadumą tkwi urok i siła przyciągająca badań percepcyjnych. Percepcja wizualna w znaczeniu kantowskim jest swojego rodzaju synopsją, podświadomym łączeniem wrażeń i spostrzeżeń w całościowe wizje, czyli subiektywnym organizowaniem i porządkowaniem świata przez podmiot (rys. 3). Z punktu widzenia psychologii postaci (Antrop 1988) postrzeganie wizualne podlega pewnym zasadom, głoszącym, że: a) to co widzimy, odbieramy jako całość, b) obiekt może być rozpoznany nawet
estetyka itp. Dzięki temu badania percepcyjne - nawet tak wyraźnie ukierunkowane ku empiryzmowi, jak różnego rodzaju ujęcia behawioralne lub socjologiczne - nie mogą abstrahować od pytań egzystencjalnych o "wartość", "piękno", "dobro" itp. Być może, że w powiązaniu ścisłej empirii z metafizyczną zadumą tkwi urok i siła przyciągająca badań percepcyjnych. Percepcja wizualna w znaczeniu kantowskim jest swojego rodzaju synopsją, podświadomym łączeniem wrażeń i spostrzeżeń w całościowe wizje, czyli subiektywnym organizowaniem i porządkowaniem świata przez podmiot (rys. 3). Z punktu widzenia psychologii postaci (Antrop 1988) postrzeganie wizualne podlega pewnym zasadom, głoszącym, że: a) to co widzimy, odbieramy jako całość, b) obiekt może być rozpoznany nawet
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego