Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
centralny stara się oddziaływać na podaż pieniądza definiowanego zarówno wąsko - jako gotówka i depozyty w bankach płatne na żądanie, jak i szeroko - uwzględniającego pieniądz bezgotówkowy i niektóre papiery wartościowe o różnym stopniu płynności; od pewnego czasu w wielu krajach rośnie aktywność banku centralnego w oddziaływaniu na podaż pieniądza w szerokim znaczeniu. Analizując instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza będziemy jednak uwzględniali pieniądz w wąskim sensie. Ponadto będziemy abstrahowali od tego, czy bank przeprowadza swoje operacje w sposób całkowicie autonomiczny, czy też np. we współpracy z rządem.
Do najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez bank centralny do kontrolowania podaży pieniądza należą:
1) zmiany
centralny stara się oddziaływać na podaż pieniądza definiowanego zarówno wąsko - jako gotówka i depozyty w bankach płatne na żądanie, jak i szeroko - uwzględniającego pieniądz bezgotówkowy i niektóre papiery wartościowe o różnym stopniu płynności; od pewnego czasu w wielu krajach rośnie aktywność banku centralnego w oddziaływaniu na podaż pieniądza w szerokim znaczeniu. Analizując instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza będziemy jednak uwzględniali pieniądz w wąskim sensie. Ponadto będziemy abstrahowali od tego, czy bank przeprowadza swoje operacje w sposób całkowicie autonomiczny, czy też np. we współpracy z rządem.<br>Do najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez bank centralny do kontrolowania podaży pieniądza należą:<br>1) zmiany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego