Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
zna trzy czasowe interwały: przed laty, teraz, "za laty" (np. "[...] za laty / Nie będą moje czułe nocy bez zapłaty"). Czas jest dla niego czymś zewnętrznym, odczuwanym w sposób raczej skokowy niż ciągły. Czas Reja, o czym już była mowa, jest natury biologicznej i wegetatywnej. Czas misteriów jest czasem sakralnym - to znaczy takim, w którym obrządek jest nie wspomnieniem świętego wydarzenia, lecz jego ponowioną obecnością - Męka Pańska w czasie sakralnym odbywa się, a nie bywa wspominana.
Tu nawias, który pośrednio wiąże problem czasu z literaturą i religijnością wieku XVI. W wieku tym wprowadzono reformę kalendarza; ponieważ rok juliański był nieco dłuższy od
zna trzy czasowe interwały: przed laty, teraz, "za laty" (np. "[...] za laty / Nie będą moje czułe nocy bez zapłaty"). Czas jest dla niego czymś zewnętrznym, odczuwanym w sposób raczej skokowy niż ciągły. Czas Reja, o czym już była mowa, jest natury biologicznej i wegetatywnej. Czas misteriów jest czasem sakralnym - to znaczy takim, w którym obrządek jest nie wspomnieniem świętego wydarzenia, lecz jego ponowioną obecnością - Męka Pańska w czasie sakralnym odbywa się, a nie bywa wspominana.<br>Tu nawias, który pośrednio wiąże problem czasu z literaturą i religijnością wieku XVI. W wieku tym wprowadzono reformę kalendarza; ponieważ rok juliański był nieco dłuższy od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego