Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
postyczniowa 266

Rozdział XVII

Stosunki gospodarcze w trzech zaborach 272

Rozdział XVIII

Przemiany sytuacji politycznej 292

Rozdział XIX

Ugrupowania burżuazyjne i początki ruchu ludowego 308

Rozdział XX

Ruch robotniczy 324

Rozdział XXI

Kultura doby pozytywizmu 334


Reforma uwłaszczeniowa 1864 r., przeprowadzona w następstwie powstania styczniowego, doprowadziła do końca likwidację głównego zrębu urządzeń feudalnych na ziemiach polskich. Od tej daty zwykło się przyjmować, że zabór rosyjski wkroczył w epokę rozwiniętego już kapitalizmu, która w dwu pozostałych zaborach zaczęła się o kilkanaście lat wcześniej, po rewolucji 1848-1849 r. Jak to określono we wstępie, podokres ten cechują: szybki wzrost przemysłu, przyrost liczebny klasy
postyczniowa 266<br><br>Rozdział XVII<br><br>Stosunki gospodarcze w trzech zaborach 272<br><br>Rozdział XVIII<br><br>Przemiany sytuacji politycznej 292<br><br>Rozdział XIX<br><br>Ugrupowania burżuazyjne i początki ruchu ludowego 308<br><br>Rozdział XX<br><br>Ruch robotniczy 324<br><br>Rozdział XXI<br><br>Kultura doby pozytywizmu 334<br><br> <br>Reforma uwłaszczeniowa 1864 r., przeprowadzona w następstwie powstania styczniowego, doprowadziła do końca likwidację głównego zrębu urządzeń feudalnych na ziemiach polskich. Od tej daty zwykło się przyjmować, że zabór rosyjski wkroczył w epokę rozwiniętego już kapitalizmu, która w dwu pozostałych zaborach zaczęła się o kilkanaście lat wcześniej, po rewolucji 1848-1849 r. Jak to określono we wstępie, podokres ten cechują: szybki wzrost przemysłu, przyrost liczebny klasy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego