Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
drogi do rozumienia archaicznych kultur niż prostacka pogarda cywilizowanego człowieka wobec odmienności barbarzyńców. Wypowiedzi pogan, którzy wyrażali lęk przed chrystianizacją, znamy tylko z hagiograficznych, a w każdym razie chrześcijańskich relacji o czynach misjonarzy. Są to źródła obarczone rozlicznymi nieporozumieniami, ale zawierają informacje pierwszorzędnej wagi. Nie wdając się w zawiłą problematykę źródłoznawczą, pozwolę sobie jedynie dla ilustracji zacytować słowa, które przypisano pogańskim Prusom w dwóch najstarszych żywotach św. Wojciecha.
Obaj hagiografowie - Jan Kanapariusz i św. Brunon z Kwerfurtu - bardzo podobnie relacjonują wypędzenie misjonarzy przez Prusów. Okoliczności zdarzenia wskazują, że była to decyzja wiecu. Wezwano tam Wojciecha, aby wyjawił zgromadzonym, po co przybył
drogi do rozumienia archaicznych kultur niż prostacka pogarda cywilizowanego człowieka wobec odmienności barbarzyńców. Wypowiedzi pogan, którzy wyrażali lęk przed chrystianizacją, znamy tylko z hagiograficznych, a w każdym razie chrześcijańskich relacji o czynach misjonarzy. Są to źródła obarczone rozlicznymi nieporozumieniami, ale zawierają informacje pierwszorzędnej wagi. Nie wdając się w zawiłą problematykę źródłoznawczą, pozwolę sobie jedynie dla ilustracji zacytować słowa, które przypisano pogańskim Prusom w dwóch najstarszych żywotach św. Wojciecha.<br>Obaj hagiografowie - Jan Kanapariusz i św. Brunon z Kwerfurtu - bardzo podobnie relacjonują wypędzenie misjonarzy przez Prusów. Okoliczności zdarzenia wskazują, że była to decyzja wiecu. Wezwano tam Wojciecha, aby wyjawił zgromadzonym, po co przybył
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego